Hvor finder jeg arkivalier til slægtsforskning i Nyboder?

Kirkelige handlinger: Hovedsagelig Holmens kirkebog – http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Nyboders Husbøger 1732-1922 – Rigsarkivet, bestilles via Daisy www.sa.dk. Desværre ikke længere på selvbetjeningsmagasin.

Beskrivelse: http://www.grifo.dk/slaegt_db.php?id=883

Divionsbøger. Hovedrullebind med navneregistre – Rigsarkivet, bestilles via Daisy www.sa.dk. Desværre ikke længere på selvbetjeningsmagasin.

Beskrivelse: http://www.grifo.dk/slaegt_db.php?id=805

Holmens Hæderstegn – Modtagerfortegnelse 1801-1989. Rigsarkivet, bestilles via Daisy www.sa.dk. Findes også i bogform på RA læsesal.

Beskrivelse: http://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A6derstegnet_for_god_tjeneste_ved_S%C3%B8etaten

Skoleprotokoller – Nyboders kommandantskab. Fortegnelse over elever fra 1. og 2. division 1838-1895.  Rigsarkivet, bestilles via Daisy www.sa.dk.

Holmens pastorat. Begravelsesprotokoller/ begravelsesbøger/ gravstedsskødeprotokoller. Rigsarkivet, bestilles via Daisy www.sa.dk.

Grundig beskrivelse: ”Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid” af Hans Daniel Lind (1847-1924). Hele bogen er indscannet. http://www.eremit.dk/ebog/nyb/

Sankt Helena medaljen – ansøgningspapirer. Rigsarkivet, bestilles via Daisy www.sa.dk.

Kan også undersøges på: http://www.stehelene.org/php/accueil.php?page=6&lang=dk

Liig Casse Protocol for Tömmermændene 1817-1909 – Original kan ses i Nyboders Mindestuer.

Beskrivelse: http://nybodersmindestuer.dk/hist.htm#4

Bogen: ”Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver” af Jørgen Green samt forlaget hjemmeside: http://www.grifo.dk/slaegt_database.php

For yderligere information kan Lone Wredstrøm kontaktes på mail: lone.wred@gmail.com