Indbydelse til Generalforsamling i Støtteforeningen Nyboders Minde

Søndag den 24. marts afholdes der Generalforsamling i Støtteforeningen Nyboders Minde, Skt. Pauls gade 24, 1313 København K. klokken 14:30 – 16:30.

Program for dagen

Der vil være kaffe og kringle til den ordinære generalforsamling og bagefter spiller vi traditionen tro BANKO, hvor fine øl præmier og sidegevinster er på højkant.

Praktisk

For at have stemmeret til generalforsamlingen, kan medlemskab betales på følgende link: medlemskab af Nyboders Minde eller på dagen for generalforsamlingen.

 

Et medlemskab af Støtteforeningen Nyboders Minde koster årligt:

  • 100 kr. for enkeltpersoner
  • 150 kr. for par
  • 500 kr. for foreninger

Vi glæder os til se nye som gamle medlemmer.

Med venlig hilsen

Støtteforeningen Nyboders Mindes bestyrelse