INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING I STØTTEFORENINGEN NYBODERS MINDE

Onsdag den 24. juni afholdes der Generalforsamling i Støtteforeningen Nyboders Minde, Skt. Pauls gade 24, 1313 København K. klokken 18:30-21:00.

PROGRAM FOR DAGEN

Der vil være en lille forfriskning til generalforsamlingen og efterfølgende vil Chef for Forsvarets Boligkontor, Esben Andersen, give en rundvisning i nogle af de nyrestaurerede huse i Nyboder. Slutteligt vil der blive serveret et glas vin i gårdhaven.

PRAKTISK

For at have stemmeret til generalforsamlingen, kan medlemskab betales på dagen for generalforsamlingen.

Hvis der er spørgsmål ang. medlemskab af Støtteforeningen, kan man rette henvendelse ved at skrive til medlemskab@nybodersmindestuer.dk

Et medlemskab af Støtteforeningen Nyboders Minde koster årligt:

  • 100 kr. for enkeltpersoner
  • 150 kr. for par
  • 500 kr. for foreninger

Vi glæder os til se nye som gamle medlemmer.

Med venlig hilsen

Støtteforeningen Nyboders Mindes bestyrelse