Kære venner og medlemmer af Støtteforeningen Nyboders Minde

Hermed indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen Nyboders Minde, mandag d. 12. juni 20017, kl. 18:30.
Den ekstraordinære Generalforsamlingen finder sted i Nyboders Mindestuer, Skt. Paulsgade 24, 1313 København K.
Grunden til, at vi afholder en ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen Nyboders Minde skyldes, at Støtteforeningens regnskab skal godkendes og at vi skal have valgt en kasserer i bestyrelsen.
Der vil være en mindre forfriskning til den ekstraordinære generalforsamling til alle fremmødte.

Nyhedsbreve